top of page

Startevent Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven

De Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven gaat officieel van start met een groots evenement op 22 mei 2024.

Startevent Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven
Startevent Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven

Tijd en locatie

22 mei 2024, 18:00 – 22:30

Leuven, Diestsestraat 253, 3000 Leuven, België

Over het evenement

De Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven ging feitelijk van start op 19 september 2023 met als doel

 1. Samen met de stad beleidsvoorstellen, initiatieven of projectideeën uit te werken die de biodiversiteit kunnen versterken.
 2. Advies te geven aan het stadsbestuur over natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie
 3. Acties te ondernemen voor een bio-divers en klimaat-robuust Leuven.
 4. Af te stemmen met andere initiatieven bv. vzw Leuven 2030.

De raad gaat officieel van start met een groots biodiversiteitsevenement op 22 mei 2024, internationale dag van de Biodiversiteit, in campus Corso, Diestsestraat 253, Leuven, van 18u tot 22u30. Hiertoe nodigt zij diverse experten en organisaties uit die haar werking kunnen versterken, alsook  alle Leuvense politici en alle provincieraadsleden (van alle niet-radicale partijen), leidende ambtenaren, terreineigenaars, media… We hopen te mogen rekenen op uw aanwezigheid.

 • 18.00-19.00: Opening van de deuren en de bar. Deelnemers welkom voor een informele ontmoeting.
 • 19.00-20.00: Inleiding en Keynotes
 1. Verwelkoming door David Dessers, Schepen van Leefmilieu. Voorstelling Natuur- en Biodiversiteitsraad door voorzitter Martina Hülsbrinck
 2. Keynote  Biodiversiteit: een inzichtelijk verhaal over levenskwaliteit door prof gedragsecologie Hans Van Dyck (UCL): “Biodiversiteit: een inzichtelijk verhaal over levenskwaliteit”
 3. Voorstelling Natuur Rapport 2023 door Helen Michels (INBO); belangrijkste aanbevelingen en speerpunten mbt natuur- en biodiversiteit waarrond de raad wil werken.
 4. Opzet en organisatie themagesprekken door Tom Pinceel (KU Leuven / Witteveen+Bos)
 • 20.00-20.50: Groepsgesprekken / Optredens sociaalartistiek toneelgezelschap De Tartaren

Elke deelnemer bepaalt voor zichzelf de belangrijkste thema’s en schuift aan de respectieve thematafel(s) aan om ideeën en ambities hierover samen te vatten in enkele sleutelwoorden op papier, en (kort!) uit te diepen in overleg met  andere geïnteresseerden. Elke deelnemer blijft zo kort of zo lang aan een thematafel als hij/zij wenselijk vindt. In totaal worden 12 thema’s voorgesteld, zie BIJLAGE. Voor ieder thema is een aparte tafel voorzien met een moderator.

 • 20.50-21.30: Conclusies, kernideeën en afsluiting

Iedere moderator vat kort de kernideeën per thema samen. Tom Pinceel en Martina Hülsbrinck synthetiseren het geheel aan ideeën in conclusies. Hiermee kan de raad dan verder aan de slag gaan.  

 • 21.30-22.30: Netwerkmoment bij een hapje en een drankje

Hoe inschrijven?

 • Mail een bevestiging van deelname van uw organisatie naar wim.timmerman@outlook.com
 • Bezorg ons de namen (plus e-mailadres) van de leden die aanwezig zullen zijn (rekening houdend met de capaciteit van de zaal idealiter circa 3 personen per organisatie) 

Deel dit evenement

bottom of page