top of page

Update over nieuwe stikstofdecreet

Tijdens deze webinar zullen Robin Verbeke, Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening & Frank Beckx, Directeur Kennis- en Lobbycentrum van Voka vzw, een update geven over de inhoud van het Stikstofdecreet en wat dit concreet betekent voor het vergunningenkader voor ondernemingen, nu en langere termijn

Update over nieuwe stikstofdecreet
Update over nieuwe stikstofdecreet

Tijd en locatie

29 jan 2024, 12:00 – 13:00

SOS Stikstof: analyse decreet en impact op

Over het evenement

De Vlaamse stikstofproblematiek heeft al tot heel wat vergunningsproblemen geleid. Sinds het initiële stikstofarrest van februari 2021 overheerst onzekerheid. We zien nu reeds schadelijke gevolgen voor de economie & het investeringsbeleid van ons land. Het kader voor vergunningsaanvragers en vergunningverlenende overheden om de stikstofimpact te bepalen is momenteel niet voorhanden, met alle gevolgen van dien voor de landbouw, industrie, vastgoedsector en mobiliteit.

Op politiek vlak werd vlak voor de jaarwisseling opnieuw een advies gevraagd aan de Raad van State, dat rond 19 januari 2024 wordt verwacht. Vervolgens zou het Vlaams Parlement zo snel mogelijk stemmen over een Stikstofdecreet. Als het advies van de Raad van State tijdig wordt afgeleverd, verwachten we de stemming van het Stikstofdecreet op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement op 24 januari 2024. Na het uiterst moeilijke Stikstofakkoord van november 2023, is het de bedoeling dat de Vlaamse meerderheidspartijen onmiddellijk tot een definitieve goedkeuring van het decreet komen.

We willen kort op de bal spelen en u zo snel mogelijk informeren eenmaal er een beslissing is. Tijdens deze webinar zullen Robin Verbeke, Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening & Frank Beckx, Directeur Kennis- en Lobbycentrum van Voka vzw, een update geven over de inhoud van het Stikstofdecreet en wat dit concreet betekent voor het vergunningenkader voor ondernemingen, nu en op langere termijn. Er zal ook ruimte zijn voor vragen.

Wil u deelnemen aan deze webinar op 29/1, 12h-13h? Registreer u nu via: https://www.voka.be/activiteiten/webinar-sos-stikstof

U ontvangt ten laatste één dag op voorhand de webinar een persoonlijke link naar het online platform.

Deel dit evenement

bottom of page