sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Vul dan je e-mailadres in en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vul je e-mailadres in.Vul een geldig e-mailadres in.
Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Disclaimer

Gebruikersovereenkomst - Privacy Policy

 

Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site www.mikkmo.be. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

 

VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant behouden zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid
VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

 

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant zijn niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

 

VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant bieden de website www.mikkmo.be uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

 

VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant zijn niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant oefenen geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant de elementen goedkeuren die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant en de eigenaars van deze sites.

 

De informatie op de site www.mikkmo.be wordt periodiek gewijzigd. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant behouden zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant. Niets van de site www.mikkmo.be mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

 

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant verzamelen persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant verbinden er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

 

VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant verzamelen ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant maken gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website www.mikkmo.be te vergemakkelijken.

 

Wijzigingen aan de Privacyregeling van VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

 

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. VOKA Kamer van Koophandel Arr. Leuven en Halle-Vilvoorde en de Provincie Vlaams-Brabant zijn verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

 

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Laatste update 30 oktober 2006