sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Vul dan je e-mailadres in en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vul je e-mailadres in.Vul een geldig e-mailadres in.
Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Nieuws: Meld u aan voor de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

« Naar nieuwsoverzicht

Doel van deze Green Deal is om biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert dit vooroordeel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren
kennis opbouwen over het thema  door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

 

Waarom zou ik meedoen?

 

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.

 

Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

 

Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf.  De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn beheer minder intensief maakt. Ten slotte heeft de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers.

 

Alle info via https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit of steven.vanonckelen@vlaanderen.be