sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

Onze agenda is momenteel leeg.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Nieuwe regels voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen

« Naar nieuwsoverzicht

De Raad en het Europees Parlement hebben op 21 juni 2022 een voorlopig politiek akkoord bereikt over de richtlijn duurzaamheids­rapportage door ondernemingen.

 

Het voorstel moet de tekortkomingen van de huidige regels rond niet-financiële rapportage aanpakken. Die rapportage is voor investeerders van onvoldoende kwaliteit om zich erop te kunnen baseren, wat de transitie naar een duurzame economie belemmert.

 

Deze overeenkomst is uitstekend nieuws voor alle Europese consumenten. Zij zullen nu beter worden geïnformeerd over de impact van bedrijfsactiviteiten op de mensenrechten en het milieu. Dat betekent dus meer transparantie voor burgers, consumenten en investeerders. De informatie die ondernemingen verstrekken, zal ook duidelijker en eenvoudiger worden. Op die manier nemen zij hun rol in de samenleving ten volle op. Greenwashing is verleden tijd. Met deze tekst neemt Europa het voortouw in de internationale normen­wedloop, door strenge normen vast te stellen in lijn met onze ecologische en sociale ambities.

Foto: Bruno le Maire, Frans minister van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit

 

Wat zijn de nieuwe regels?

De richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen wijzigt de richtlijn niet-financiële rapportage uit 2014. Ze bevat meer gedetailleerde rapportage­verplichtingen en zorgt ervoor dat grote ondernemingen verplicht worden informatie te publiceren over duurzaamheids­kwesties zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en governance­factoren.

 

Daarnaast wordt certificering van de duurzaamheids­rapportage verplicht en moet de informatie toegankelijker worden, door ze op te nemen in een specifiek gedeelte van het bestuursverslag van ondernemingen.

 

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) wordt verantwoordelijk voor het opstellen van de EU-normen, op basis van technisch advies van verschillende Europese agentschappen.

 

Voor wie zal de richtlijn gelden?

De EU-regels inzake niet-financiële informatie gelden voor alle grote ondernemingen en voor alle op gereglementeerde markten genoteerde ondernemingen. Deze ondernemingen zijn ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de informatie bij hun dochter­ondernemingen.

 

De regels zijn daarnaast ook van toepassing op beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), rekening houdend met hun specifieke kenmerken. Gedurende een overgangsperiode zal een opt-out voor kmo's mogelijk zijn, waarbij ze tot 2028 van de richtlijn worden vrijgesteld.

 

Niet-Europese ondernemingen worden verplicht een duurzaamheids­verslag in te dienen indien ze meer dan € 150 miljoen netto-omzet in de EU en ten minste één dochter­onderneming of filiaal in de EU hebben. In het verslag moeten zij informatie verschaffen over hun impact op milieu-, sociale en governancekwesties (omschreven in de richtlijn).

 

Wie waarborgt de kwaliteit van de rapportage?

De rapportage moet worden gecertificeerd door een auditor of een erkende onafhankelijke certificeerder. Om ervoor te zorgen dat ondernemingen de rapportageregels naleven, zal een auditor of een onafhankelijke certificeerder ervoor zorgen dat de duurzaamheids­rapportage voldoet aan de certificeringsnormen van de EU. Ook de rapportage door niet-Europese ondernemingen moet worden gecertificeerd, door een Europese of in een derde land gevestigde auditor.

 

Wanneer worden de regels van toepassing?

De verordening wordt in 3 fasen van toepassing:

  • op 1 januari 2024 voor ondernemingen die al onder de richtlijn niet-financiële rapportage vallen
  • op 1 januari 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn niet-financiële rapportage vallen
  • op 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo's, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives


Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.

 

In de Raad moet het worden goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers, waarna de formele stappen van de aannemings­procedure worden doorlopen. De richtlijn treedt in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

 

Persmededeling

Algemene oriëntatie – voorstel voor een richtlijn betreffende duurzaamheids­rapportage door ondernemingen
Voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende duurzaamheids­rapportage door ondernemingen (21 april 2021)

Voka Charter Duurzaam Ondernemen