sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

31-01-2022

Webinar update milieuwetgeving

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Onttrekkingsverbod kwetsbare waterlopen

« Naar nieuwsoverzicht

Voorbije jaren werd de provincie geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Dit resulteert in waterlopen met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, geldt er vanaf 1 januari 2022 een permanent onttrekkingsverbod voor kwetsbare waterlopen.

 

Het verbod is van toepassing op de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken. Enerzijds zijn dit beken met een bekkengrootte kleiner dan 50 km2. Anderzijds zijn dit beken waar zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten als de beekprik, rivierdonderpad of modderkruiper voorkomen. In totaal zijn er 14 stroomgebieden, die aan één of beide van deze beschrijvingen voldoen. Op deze kaart worden in het rood de huidige onttrekkingsverboden weergegeven alsook de nieuwen vanaf 1 januari 2022. 

 

Op het onttrekkingsverbod zijn drie uitzonderingen van toepassing. Ten eerste onttrekkingen met weidepompen om vee te drinken kunnen geven. Ten tweede wanneer er geen alternatieve waterbron is voor de hulpdiensten in geval van nood. Ten derde onttrekkingen, gemachtigd door de bevoegde waterloopbeheerder, waarbij een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.

 

Verder geldt er vanaf 1 januari 2022 ook een meldingsplicht voor het onttrekken van water uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Onttrekking is pas toegelaten na ontvangst van een ticket. Wie een permanente installatie wil realiseren, moet hiervoor een machtiging aanvragen. Zowel een ticket als machtiging kunnen aangevraagd worden bij de waterloopbeheerder via een e-loket.