sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

31-01-2022

Webinar update milieuwetgeving

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Oproep - Energietransitiefonds

« Naar nieuwsoverzicht

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

 

De federale overheid steunt via dit fonds onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, investeringen in onderzoeksinfrastructuur, innovatieclusters of innovatie door kmo's en dit in de volgende domeinen: hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

 

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. Momenteel staat er een oproep open voor het indienen van projectvoorstellen van 10 november 2021 tot en met 18 januari 2022. Kandidaten moeten uiterlijk 14 december 2021 de indiening van hun projectvoorstel aanmelden bij het Energietransitiefonds. Het volledige dossier moet worden ingediend op uiterlijk 18 januari 2022. Meer info bij FOD Economie Energietransitiefonds.

 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid:

  • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
  • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

 

Wat komt in aanmerking

Projectvoorstellen die zich situeren in volgende drie thematische assen komen in aanmerking:

  • as 1 : hernieuwbare energie (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) en biobrandstoffen,
  • as 2 : kernenergie,
  • as 3 : bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Er werd beslist om de projectoproep van 10 november 2021 bij voorrang te wijden aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds. De projecten binnen de “thematische as 2 - nucleaire energietoepassingen” komen enkel in aanmerking voor steun voor zover en in de mate dat het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de thematische assen 1 en 3.

 

Het budget voor deze oproep bedraagt € 25 miljoen.

 

De voorstellen dienen ook betrekking hebben op één van de volgende drie categorieën van activiteiten:

 

  • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
  • investeringen in onderzoeksinfrastructuur,
  • innovatie door kmo's.

 

De maximale projectduur is drie jaar.

 

Omvang steun

De subsidie bedraagt per project minimum € 100.000 en maximum € 5 miljoen. Het steunpercentage hangt af van de categorie van activiteiten en van de grootte van de onderneming.

 

Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen op de website: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitiefonds