sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

31-01-2022

Webinar update milieuwetgeving

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Oproep - Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines (Call groene stroom)

« Naar nieuwsoverzicht

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen van 40kW t.e.m. 2MW) en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.

 

Deze steunregeling vervangt voor nieuwe installaties voortaan de Vlaamse groenestroomcertificaten GSC voor deze vermogensklassen vanaf 2021. Voor grotere vermogensklassen kan men blijvend een beroep doen op de groenestroomcertificaten. Kleinere vermogensklassen komen noch voor de call noch voor de certificaten in aanmerking voor steun.

Er zijn twee calls per jaar voor groep 1 algemene PV en één call per jaar voor groep 2 windturbines en drijvend PV en PV op marginale gronden.

Van 15 september tot en met 29 september kon er steun worden aangevraagd voor de groep 1 'Overige zonnepanelen'. Dit zijn de gangbare zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40kW tot en met 2 MW die niet op marginale gronden liggen en niet op waterpartijen drijven.

De derde oproep 2021 staat open voor algemene PV en windturbines van 1 december tot en met 14 december 2021 (16u).

 

Wie komt in aanmerking

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen steun aanvragen. 
Alle ondernemingen met een economische activiteit komen in aanmerking op voorwaarde dat ze voldoen aan de steunregels van de ‘Europese algemene groepsvrijstellingsverordering’. Hier vind je meer informatie over de definitie van een onderneming voor deze call.
 

Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties (maximaal AC-omvormervermogen 40kW t.e.m. 2MW) en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW).

 

Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking.

 

Komen niet in aanmerking voor steun:

  • exploitatiekosten en -baten, engineeringskosten en kosten vergunningsaanvragen
  • de uitgaven die dateren na de beslissingsdatum tot steuntoekenning komen in aanmerking voor steun.
    Na een positieve beslissing worden onomkeerbare contractuele verbintenissen aangegaan.

Er zijn twee projectgroepen:

  • groep 1: Overige PV-installaties
  • groep 2: Drijvende PV-installaties, PV-installaties op 'marginale'* gronden, kleine en middelgrote windturbines

* Marginale gronden zijn bermen en gesloten stortgebieden niet bestemd als natuur- of landbouwgebied.

 

Het deel van het vermogen van de installatie om te voldoen aan de eisen van de Energieprestatieregelgeving (EPB), wordt niet gesteund. Dit is het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie (verplicht aantal kWh/m2.j x brutovloeroppervlakte m2/900h) in de nieuwbouw.

 

 

Alle verdere informatie over omvang steun, aanvraag- en evaluatieprocedure vindt u hier.