sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

23-11-2022

Netwerksessie - Energie in kaart brengen en besparen

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Oproep Proeftuinen droogte 3.0

« Naar nieuwsoverzicht

De Vlaamse Milieumaatschappij lanceert voor de derde keer een oproep voor innovatieve samenwerkingsverbanden die inzetten op waterbesparing en/of circulair watergebruik. Minstens 3 private bedrijven moeten hiervoor een samenwerking aangaan. Nieuw in deze editie is dat naast de drie (of meer) private bedrijven ook één of meer niet private partners aan het samenwerkingsverband kunnen deelnemen.

 

Voor deze Proeftuinen droogte maakt minister van Omgeving Zuhal Demir 4 miljoen euro vrij. Het programma Proeftuinen droogte 3.0. kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik.

 

Een eerste beknopt voorstel moet tegen 26 juli ingediend worden. Voor een volledig uitgewerkt projectvoorstel is er tijd tot 11 oktober 2021.

 

Voor wie?

De subsidies zijn bestemd voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project. Naast de drie private partners (of meer) kan ook een of meerdere niet-private partners aan het samenwerkingsverband toegevoegd worden. De mogelijk om een vierde niet-private-partner aan het samenwerkingsverband toe te voegen is nieuw. Hiermee willen we koppelkansen aanmoedigen en win-wins realiseren.

 

Voor welke projecten?

In deze derde editie van de proeftuinen droogte is er bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van lokale circulaire waterkringlopen en voor de win-win kansen die de proeftuinen droogte kunnen creëren met andere maatschappelijke uitdagingen. Ook het aspect van de proeftuin, waarbij we projecten zoeken die anderen kunnen inspireren, zetten we bij deze oproep extra in de verf.

 

Voorbeelden van win-win kansen zijn:

Door samenwerking op een bedrijventerrein de collectieve watervraag doen dalen;

 

Reglement proeftuinen droogte 3.0

In het reglement proeftuinen droogte 3.0 vind je alle informatie om een aanvraag voor steun voor je project in te dienen. Je voorstel indienen doe je via het invulformulier begeleidingsfase.

 

Download:

invulformulier begeleidingsfase

reglement oproep Proeftuinen Droogte 3.0

 

Wat is er nieuw in deze oproep?

Informatief webinar op 11 en 20 mei 2021
 Op 11 mei om 10u00 en op 20 mei om 19u30 organiseren we een webinar over deze oproep. Het reglement zal er toegelicht worden en je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Je kan je hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar proeftuinendroogte@vmm.be.

 

Niet-private partner(s) toegelaten
Het is mogelijk om een of meerdere  niet-private partners aan het samenwerkingsverband toe te voegen. Het subsidiebedrag voor die niet-private partner(s) is maximaal 25% van de totale subsidie.

 

Minimaal 50.000 euro
Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 50.000 euro. Dit bedrag is verlaagd ten opzichte van voorgaande oproepen. Bepaalde investeringen die de risico’s op waterschaarste kunnen verminderen, zullen immers  binnenkort via reguliere subsidiekanalen ondersteund kunnen worden.  Het gaat om uitbreidingen van VLIF-steun en de ecologiepremie in het kader van de Blue Deal.

 

Projecten uitgevoerd tegen juli 2026
Projecten moeten uiterlijk in juli 2026 afgerond zijn. Dit is iets korter dan de termijn van 5 jaar uit de eerdere oproepen.

 

Extra aandacht voor communicatie
Ook kosten die gemaakt worden om het project bekend te maken en opgebouwde kennis te verspreiden kunnen opgenomen worden bij de 20% omkaderingskosten.

 

Extra inzet op begeleiding voorstellen
De procedure voor het indienen van een voorstel verloopt deze keer in twee fasen: een begeleidingsfase en een beoordelingsfase. Door in twee fasen te werken willen we de drempel om uw idee of voorstel af te toetsen verlagen en de voorstellen waar mogelijk beter doen aansluiten bij de doelstellingen.

 

Je kan deelnemen aan de begeleidingsfase door je voorstel beknopt toe te lichten via het invulformulier begeleidingsfase. Hierin zijn nog geen administratieve verplichtingen opgenomen. We raden je wel aan om de ontvankelijkheidsvoorwaarden goed na te kijken. Bij een eventuele definitieve indiening zal je moeten kunnen aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

 

Op basis van het ingevulde formulier begeleidingsfase zal een eerste inschatting gemaakt worden van de slaagkansen van het project en zullen suggesties geformuleerd worden om het projectvoorstel nog beter te doen aansluiten bij de doelstellingen. Wie een voorstel indient, zal uitgenodigd worden voor een overlegmoment over het project op een van de begeleidingsdagen. De begeleidingsdagen zullen doorgaan op 24 en 31 augustus en op 7 september.

 

De initiatiefnemer beslist dan op basis van de informatie uit het begeleidingsmoment om al dan niet een definitieve aanvraag in te dienen. De documenten hiervoor zullen uiterlijk eind juni 2021 kunnen gedownload worden op deze website. Een definitieve aanvraag moet uiterlijk op 11 oktober 2021 ingediend worden.

 

 

Verder informatie vindt u terug op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.