sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Nieuws: Subsidie proeftuinen ontharding

« Naar nieuwsoverzicht

SUBSIDIE PROEFTUINEN ONTHARDING - EEN OPROEP NAAR LOKALE OVERHEDEN, (BURGER)VERENIGINGEN EN ORGANISATIES DIE DE ONTHARDING VAN VLAANDEREN WILLEN AANPAKKEN


Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceert binnenkort de subsidie Proeftuinen Ontharding. Zo wil zij de verschillende initiatieven en inspanningen van overheden, burgercoalities, ondernemingen, scholen, natuurinstellingen, … rond ontharden stimuleren en ondersteunen. Initiatiefnemers kunnen beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidiemiddelen. De voorwaarden voor ondersteuning zijn op korte termijn op deze pagina terug te vinden. Uiterste indiendatum voor projecten is eind oktober 2018.

Proeftuinen voor het testen en realiseren van het BRV op terrein
De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beoogt een omslag in ruimtegebruik, namelijk van een praktijk van uitbreiding naar een praktijk van ruimtelijke transformatie. In plaats van open en onbebouwde ruimte aan te snijden om nieuwe woningen, werkplekken, voorzieningen of  infrastructuur te ontwikkelen, transformeren we ruimtes die al bebouwd zijn. Het tegengaan van verdere verharding en verspreiding is prioritair in het licht van de grotere maatschappelijke uitdagingen op vlak van klimaat, demografie, mobiliteit en energie.

Dit veronderstelt een systeemverandering. In plaats van ons te richten op het begeleiden van groei, zetten we in op een beleid dat hergebruik, verdichting, verweving, verhoging ruimtelijk rendement, ontharden, uitdoven, …, weet te stimuleren en te faciliteren. Het groeipad er naartoe gebeurt via gezamenlijke leertrajecten, zowel inhoudelijk als procesmatig, die visie, rol, instrumenten, expertise, enz. weten te herdenken en ontwikkelen.

Ontharden?
Voor de proeftuinen wordt ‘ontharden’ beschouwd als: het fysisch wegnemen van verharding; of het wegnemen van een harde bestemming, verankerd in een herbestemming of beheer. De vele onthardingsopgaven die spelen in Vlaanderen lopen dan ook breed uiteen: het schrappen, uitdoven, wegnemen, afbreken of groenblauw dooraderen om de (samenhang van de) open ruimte te versterken, water te laten infiltreren, ....

Ontharden is een opgave van iedereen en overal, maar tegelijkertijd biedt dit ook mooie kansen voor het vergroenen, herstructureren, gezonder maken van onze leefomgeving en de ruimte die we allen beleven. Om deze veelheid te kaderen, worden de proeftuinen ontharding gestimuleerd vanuit drie invalshoeken die aansluiten bij de rijpheid, schaal en opgave van de verschillende initiatieven. Een ‘proeftuin ontharding’ kan bijgevolg bestaan uit: een quick-win project – kortere termijn ontharden op het terrein; coalitievormend initiatief – innovatief samenwerken om te ontharden; systemisch initiatief – ontharding vanuit een overkoepelende strategische benadering.

Ondersteuning tot 250.000 euro 
Om die transformatie op het terrein te realiseren doet minister Schauvliege een oproep aan lokale overheden, (burger)verenigingen en organisaties om met een concreet initiatief deel te nemen aan een groots onthardingstraject en ervaringen te delen met anderen. Hiervoor kunnen zij binnen de beschikbare begrotingskredieten een eenmalige subsidie ‘proeftuin ontharding’ aanvragen met een maximum van 250.000 euro.

 

bron: Departement Omgeving