sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

22-09-2022

Atelier Carbon Footprint

» Klik om verder te gaan

06-10-2022

Update energiewetgeving

» Klik om verder te gaan

03-10-2022

Duurzame mobiliteit - Hoe verbeter ik de fietscultuur in mijn onderneming?

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nieuws: Tweede call - Vlaanderen als recyclagehub: investeringen in recyclagetechnieken

« Naar nieuwsoverzicht

Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' streeft ernaar om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie. De Vlaamse Regering hechtte daarom op vrijdag 3 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan een nieuw steunmechanisme voor ondernemingen die willen investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten. Dit steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie. In totaal zal er vanuit deze relancemiddelen 30 miljoen euro ter beschikking komen voor de financiering van deze steun. 
 

De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De steun richt zich op alle ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen doen in recyclagetechnieken die de stand der techniek overtreffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een conventionele recyclagetechnologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen euro. ​​​​​​​

 

Welke investeringen

Investeringen in recyclagetechnieken die afvalstoffen omzetten in grondstoffen, bv.: 

  • innovatieve verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval terecht komt op stortplaatsen. 
  • recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen moeten verwijderd worden of een hoogwaardigere recyclage mogelijk is. 
  • nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken. 

Ovam streeft hierbij naar een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning. De steun kan enkel worden toegekend voor de recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Zo valt ook de verwerking van afval van bijvoorbeeld dochterondernemingen buiten de scope van deze steunmaatregel. 

 

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot alle ondernemingen (klein, middelgroot en groot) die investeren in nieuwe, innovatieve recyclage-activiteiten in Vlaanderen. Intercommunales worden – overeenkomstig de algemene groepsvrijstellingsverordening – steeds beschouwd als een grote onderneming.

 

 

Meer info over de tweede call en aanvraagprocedure.