top of page

Business Parnership Facility geeft financiële steun aan duurzame bedrijven

De Business Partnership Facility (BPF) geeft financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

BPF is opgericht en gefinancierd door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) om de particuliere sector te betrekken bij de verwezenlijking van de SDG's in ontwikkelingslanden. BPF ondersteunt haalbare, ondernemende bedrijfsinitiatieven met een sterke sociale impact.

Elke aanvrager is bij voorkeur een partnerschap dat actoren uit de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of de publieke sector samenbrengt. Het partnerschap bestaat uit minimaal één bedrijf. De door het BPF gefinancierde projecten moeten hun sociale impact en economische haalbaarheid aantonen.

Voor wie?

Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten. Het project moet deel uitmaken van de "core business" van de betrokken zakenpartner. De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn.

Je kan meer informatie terugvinden via deze link.

Comments


bottom of page