top of page

Ecologiepremie voor KMO's

Ondernemingen in Vlaams-Brabant kunnen via VLAIO een subsidie verkrijgen voor een aantal ecologische investeringen.

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de vermeldde meerkost van de essentiële investeringscomponenten, het type (milieuvriendelijk, energiebesparend, hernieuwbaar), de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces duurzaam, klimaatvriendelijk, circulair en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening.

De technologieën zijn opgedeeld in volgende drie categorieën en zes thema's:

  • Milieutechnologieën,

  • Energiebesparende technologieën,

  • Hernieuwbare energie,


  • Koeling,

  • Transport,

  • Verlichting,

  • Warmte/verwarming,

  • Water,

  • Diverse.

Meer informatie kan je terugvinden op de site van Vlaio.

bottom of page