top of page

Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen en nieuwe windturbines op land een subsidie verkrijgen.


Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties vanaf een AC-omvormervermogen 25kW en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW). Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking.


Omvang steun

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager. Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur. De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines. De jaarlijkse energieopbrengst van PV-installaties dient uitgerekend te worden met behulp van de PVGIS-software. Voor windturbines is dit met de aangeleverde rekentool op basis van de vermogenscurve, windsnelheidsdistributie en objectenhinderanalyse. Meer informatie bij Procedure > Digitale aanvraag voorbereiden(externe link). De steun is maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.


Wil je alle voorwaarden goed nalezen en eventueel overgaan tot het indienen van een subsidiedossier, kan je dat doen via deze webpagina.

Comments


bottom of page