top of page

Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines (Call groene stroom)

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen vanaf 25kW en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.


Wie komt in aanmerking

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen steun aanvragen. Alle ondernemingen met een economische activiteit komen in aanmerking op voorwaarde dat ze voldoen aan de steunregels van de ‘Europese algemene groepsvrijstellingsverordering’. Hier vind je meer informatie over de definitie van een onderneming voor deze call(externe link).


Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties vanaf een AC-omvormervermogen 25kW en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW). Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking.

Komen niet in aanmerking voor steun:

  • exploitatiekosten, engineeringskosten en kosten vergunningsaanvragen

  • de uitgaven die dateren vóór de beslissingsdatum tot steuntoekenning.

Na een positieve betekende beslissing mag de aanvrager onomkeerbare contractuele verbintenissen aangaan om de werkzaamheden voor de investering uit te voeren. Er zijn twee projectgroepen:

  • Subcall1:

    • PV op woongebouwen en PV bij energiegemeenschappen

    • PV-installaties op marginale gronden, drijvende PV-installaties en kleine tot middelgrote windturbines

Subcall2: Overige PV-installaties


Voor meer informatie en de mogelijkheid om zo'n aanvraag in te dienen, sturen we jullie graag door naar de site van Vlaio.


Comentarios


bottom of page