top of page

Nieuwe afval-regels voor bedrijven in '24

Net zoals bij je thuis, moet je in je onderneming ook verplicht afval sorteren. Maar de regelgeving verschilt van die voor huishoudelijk afval, en zal begin 2024 wijzigen. We zetten de regels voor jou op een rijtje!


Wat moet je sorteren?


Verplicht sorteren aan de bron

Ondernemingen moeten verplicht 22 verschillende afvalstromen sorteren aan de bron. Denk hierbij aan typische afvalproducten zoals pmd, papier en karton, glas,… maar ook textielafval, houtafval,.. enz.


Nieuw vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle ondernemingen nog twee andere afvalstromen selectief inzamelen: keukenafval en etensresten; en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren). Deze verplichting bestaat al sinds 2021 voor ondernemingen die minstens éénmaal per week warme maaltijden serveren en supermarkten met een verkoopoppervlakte van meer dan 400m2, maar wordt vanaf 2024 uitgebreid naar alle ondernemingen.


Bedrijfsafval

De overige afvalstoffen die niet gesorteerd worden aan de bron, vormen dan het bedrijfsrestafval. Sinds 1 januari 2023 ben je verplicht om dit afval ofwel rechtstreeks in je container te verzamelen, ofwel in transparante zakken. Zo kan de inzamelaar controleren of je wel correct sorteert en je aanspreken op eventuele fouten.


Wat met kleine hoeveelheden afval?


Ondernemingen moeten hun afval laten inzamelen door een private inzamelaar die geregistreerd is bij OVAM. Je sluit een contract af met de private inzamelaar die je bedrijfsrestafval ophaalt. In dit contract vermeld je de afvalstromen die je moet sorteren en de inzamelwijze. Alleen wanneer je bedrijfsafval zeer beperkt is en overeenkomt wat betreft aard, volume en samenstelling met het afval van een huishouden kan je dit meegeven met de ophaalronde in je stad of gemeente of naar het containerpark brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kleine hoeveelheid papier en karton of een occasionele pmd-zak. In dit geval is geen contract nodig met een inzamelaar.

Voor bedrijfsrestafval is het volume dat je per twee weken mag meegeven begrensd op:

  • drie restafvalzakken van 60 liter; of

  • één container van 22,5 kg.

(!) Let op, lokale overheden zijn niet verplicht om bedrijfsafval op te halen of te aanvaarden op het recyclagepark! Informeer je bij de milieudienst van je lokale bestuur.


Tot slot geven we graag mee dat je als onderneming kan terugvallen op heel wat mogelijke premies ivm het sorteren van afval. Bezoek voor meer informatie de site van Vlaio.Comments


bottom of page