top of page

Ontdek de kracht van Natuurinclusief Werken met het NIWE-labelNIWE, een initiatief van Copro (finalist voor miK Klimaatambassadeur 2020) is een label voor steden en gemeenten om meer in te zetten op een kwalitatieve integratie van natuur ondersteunende technieken bij infrastructuurwerken. dankzij NIWE kunnen steden en gemeenten een duidelijk signaal geven aan haar bevolking dat het wilt inzetten op het optimaal ondersteunen van de natuur, een initiatief dat iedereen ten goede komt.


Wat is het NIWE-label?

 

Het NIWE label (NatuurInclusief Werken) bevestigt dat een stad of gemeente via stedelijke planning, ontwerp en onderhoud op een kwalitatieve manier inzet op het integreren en bevorderen van de natuur in de publieke ruimte. Dit gebeurt o.a. door de aanleg en het behoud van groene buitenruimten, het stimuleren van inheemse fauna en flora en het verbeteren van de waterhuishouding. Het NIWE label is gebaseerd op concrete richtlijnen die een leidraad vormen voor het openbaar bestuur en stakeholders in de ruimere zin.   

 

Meerwaarde voor de stad of gemeente?

 

Elke stad of gemeente loopt mogelijks tegen een aantal blauwgroene uitdagingen aan bij de invulling van de openbare ruimte. Met NIWE wordt een duurzaam traject doorlopen om Natuurinclusief Werken te verankeren en een antwoord te bieden op deze blauwgroene uitdagingen. Aan het einde van een geslaagd traject is de stad of gemeente niet alleen de trotse certificaathouder van het NIWE-label. Meer nog, zij zijn een bron van inspiratie voor andere steden en gemeenten en niet te vergeten de eigen inwoners. Groene ruimtes brengen burgers nu eenmaal in beweging, verbeteren de luchtkwaliteit, creëren ontmoetingsplaatsen en versterken de sociale cohesie.

 

Heeft u concrete ambitie?

 

Super! U kunt een kennismakingsgesprek inplannen door contact op te nemen via info@niwe.be. Tijdens dit gesprek kan een samenwerking besproken worden om het NIWE label in Vlaanderen te promoten. Hierbij bieden de mensen achter NIWE een luisterend oor naar uw uitdagingen om Natuurinclusief Werken in de praktijk om te zetten. In de tussentijd ontdekt u alvast meer op www.niwe.be.


Comments


bottom of page