top of page

Bevorderen klimaatadaptatie

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van klimaatadaptatie.

Voor deze projecten is een budget van 4 miljoen euro vrijgemaakt, aanvragen mogen ingediend worden via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 ingediend zijn. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 30 juni 2023. Wie komt hiervoor in aanmerking: alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De projecten moeten gelinkt kunnen worden aan waterpositieve bedrijventerreinen en bedrijventerreinen die bijdragen aan een positieve waterbalans.

Voor deze oproep is een infosessie voorzien op maandag 27 februari 2023 in het auditorium van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, Brussel (tussen 10u en 14u). Op deze infosessie zullen de gelanceerde oproepen binnen het EFRO-programma voorgesteld worden.

コメント


bottom of page