top of page

Projectsteun voor (semi) publieke laadinfrastructuur

Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Ter uitvoering van CPT wordt een projectsubsidie verleend voor een aantal thema's rond laadinfrastructuur via jaarlijkse oproepen.

Deze maatregel richt zich zowel tot ondernemingen, besturen en organisaties in het Vlaams Gewest. Wat komt in aanmerking:

  • Laadinfrastructuur voor bestelwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek, op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein,

  • Publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor bestelwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek, op plaatsen die behoren tot het publiek domein; waarbij er al dan niet een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die een zakelijk recht heeft op een deel van het publiek domein,

  • Laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens en bussen op openbaar domein,

  • Laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens en bussen op privaat domein.


Financiele voorwaarden:

  • De maximale steun is € 300.000 per project en het maximale budget per oproep is € 5.000.000,

  • De investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van € 1.000 per gerealiseerde charge point equivalent (CPE),

  • Wat komt in aanmerking: alleen de investeringskosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur komen in aanmerking voor projectsteun. Het gaat dan over de laadinfrastructuur zelf, de bekabeling, een eventuele verzwaring en de nodige aanpassing van de elektriciteitsinstallatie en de plaatsingskosten. Voor projecten rond laadinfrastructuur voor vrachtwagens komen eveneens het reservatiesysteem en de bijhorende fysieke barrières om parkeerplaatsen te reserveren in aanmerking.


Momenteel staat er tot en met 31 maart 2023 een oproep open voor het aanvragen van steun voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen. Meer info via volgende link.

Comments


bottom of page