top of page

Compensatie indirecte emissiekosten

De Vlaamse overheid verleent via VLAIO een subsidie van 75% ter compensatie van de indirecte emissiekosten van elektriciteitsintensieve bedrijfstakken. Dat zijn de kosten die elektriciteitsleveranciers betalen voor de aankoop van emissierechten (directe emissiekosten) en doorrekenen in de prijs naar de afnemers (indirecte emissiekosten).

Het Europese emissiehandelssysteem verplicht deelnemende ondernemingen om een bepaalde hoeveelheid emissierechten in te leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2 die zij tijdens het voorgaande jaar hebben uitgestoten. Aangezien de elektriciteitssector deze CO2-kosten kan doorrekenen in de elektriciteitsprijs, komt de financiële last van de aankoop van emissierechten terecht bij de verbruikers van de elektriciteit. Elektriciteitsintensieve afnemers verliezen daardoor aan concurrentiekracht ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.

Met de compensatie indirecte emissiekosten wil de Vlaamse overheid bedrijven - binnen de krijtlijnen van de Europese staatssteunregels - maximaal compenseren voor deze indirecte CO2-kosten. Op die manier wil ze het concurrentieel nadeel wegwerken en vermijden dat deze bedrijven genoodzaakt zijn zich te delokaliseren naar landen buiten de Europese Unie. Veertien bedrijfstakken komen voor steun in aanmerking. Dat zijn onder andere producenten uit de aluminium-, waterstof- en papiersector en anorganische chemie. De nieuwe compensatieregeling geldt vanaf emissiejaar 2021.

Wil je zo'n aanvraag indienen, moet je er snel bijzijn: de deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2021 is 17 maart 2023. De deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2022 is 30 april 2023. Klik hier als je interesse hebt om zo'n aanvraag in te dienen of om bijkomende informatie in te winnen.

bottom of page