top of page

Subsidie voor de startende, duurzame ondernemer

Startende ondernemers die een duurzaam project met positieve invloed op het milieu ontwikkelen, kunnen daarvoor aankloppen bij Se'nSe.


Wat is "SE’nSE"?

Bijdragen aan een meer duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship (SE'nSE) Fonds, een fonds zonder winstoogmerk, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het SE'nSE Fonds werd opgericht in 2016 en richt zich op milieugerichte start-ups met een duurzame werking.


Concreet biedt het zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde lening. De bedoeling is zo de kloof tussen het “Friends, Family & Fools” stadium en meer structurele en omvangrijke financiering te dichten.


Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de jury, samengesteld uit experten, impactinvesteerders en -ondernemers. Verder biedt het zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk van impactgerichte organisaties en individuen. Tenslotte kan het SE'nSE-fonds voor jonge en duurzame ondernemingen worden gebruikt als label, om andere investeerders te overtuigen van uw potentiële positieve milieu-impact en de capaciteiten van het team.


Een achtergestelde lening tot € 50 000 voor je milieugerichte start-up?

Je kan deze aanvragen via de site van Se'nSe. Het verloop van die aanvraag ziet er als volgt uit:

  • Lancering van de projectoproep: 16/05/2023

  • Deadline voor kandidatuur: 06/07/2023, middernacht

  • Bekendmaking van de 6 tot 8 kandidaten die worden uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de jury, op basis van evaluatie van de jury: 07/09/2023

  • Pitch in het Engels voor de jury: begin Oktober

  • Openbare bekendmaking van de laureaten tijdens de Future Generations Summit (aanwezigheid verplicht) : 23/11/2023. Deze bekendmaking wordt gevolgd door een nationale communicatiecampagne

Op de eerder vermeldde site kan je verschillende documenten terugvinden die je op weg zetten naar het indienen van je aanvraag. Succes aan alle deelnemers!


Σχόλια


bottom of page