top of page

Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

Kmo's en grote ondernemingen (geen vzw's) met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaal gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt, kunnen van de Vlaamse overheid steun krijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen.


Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren na 1 januari 2017 kan een aanvraag worden ingediend.


Omvang steun

De steun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen. De steun is maximaal € 1.500 per opgegeven vrachtwagen/trekker die in België is ingeschreven voor de aanvraag 2023. Een vrachtwagen/trekker kan maar één keer in aanmerking komen voor steun. Het maximum subsidiebedrag per onderneming is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (steunaanvragen 2021, 2022 en 2023 samen max. € 100.000).


Er zijn voorwaarden aan die subsidie verbonden, je kan deze terugvinden op de site van Vlaio.


Comments


bottom of page