top of page

Verschillende EU-akkoorden over duurzaamheid


De Raad en het Europees Parlement bereikten begin februari verschillende (voorlopige) akkoorden rond duurzaamheidsmaatregelen of -initiatieven. Lees hieronder waarover het gaat.


Recht op Reparatie: voorlopig akkoord


Op 2 februari 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over het Commissievoorstel voor een EU-richtlijn ‘recht op reparatie’ (R2R).


  • Het toepassingsgebied van de R2R-richtlijn wordt beperkt tot die producten waarover de EU-wetgeving herstelbaarheidseisen stelt, zoals wasmachines, vaatwassers, koelkasten en stofzuigers. 

  • Kiest de consument voor reparatie, dan wordt de aansprakelijkheidstermijn van de verkoper verlengd met 12 maanden na de reparatie van het product.

  • Een Europees reparatie-informatieformulier en een Europees onlineplatform voor reparaties moeten de consument ondersteunen in de keuze voor reparatie.


Hoe zal de R2R-richtlijn eruitzien na formele goedkeuring? Lees hier verder


 

Akkoord over Net-Zero Industry Act


Op 6 februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de verordening voor een nettonulindustrie (Net-Zero Industry Act - NZIA). 


  • De EU moet de transitie naar schone energie garanderen door naar 40% eigen productiecapaciteit voor nettonultechnologieën tegen 2030 te gaan én door investeringen aantrekkelijk te maken en te ondersteunen . 

  • Er wordt een reeks cruciale nettonultechnologieën vastgesteld die via strategische projecten kunnen worden ondersteund. 

  • De NZIA is een centraal onderdeel van het Green Deal Industrial Plan: we moeten het concurrentievermogen en de veerkracht van de Europese industrie vergroten en het scheppen van groene, hoogwaardige banen ondersteunen, aangezien de EU ernaar streeft tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.   

Sectorspecifieke duurzaamheidsrapportage uitgesteld


Op 7 februari 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over een richtlijn inzake de termijnen voor de invoering van standaarden voor duurzaamheids­rapportage voor bepaalde sectoren én bepaalde bedrijven buiten de EU.


  • Deze richtlijn zou de richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (CSRD - corporate sustainability reporting directive) wijzigen. 

  • Bedrijven krijgen 2 jaar langer d


  • e tijd om zich voor te bereiden op de sector­specifieke Europese standaarden voor duurzaamheids­rapportage en de specifieke standaarden voor grote bedrijven buiten de EU. 

  • Het voorlopig akkoord moet nu worden goedgekeurd en formeel worden aangenomen door, respectievelijk, het Europees Parlement en de Raad.


Comentarios


bottom of page