top of page

Vlaanderen Circulair: Design 4 Circularity

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in ecodesign te ondersteunen. Hiervoor maakt minister van Omgeving Zuhal Demir maakte hiervoor 2.000.000 euro vrij. De call loopt tot vrijdag 13 september 2024, 10u 's morgens.

Voor wie?

Via deze call wilt Vlaanderen Circulair vooral designers zelf stimuleren in de toepassing van ecodesign in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten en business-modellen. Het ontwerpen van circulaire producten en diensten vereist een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen bedrijven, ontwerpers, kennisinstellingen, etc. Systeemdenken is cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen.


Partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties maken kans op subsidie tot 100.000 euro voor hun experimenteer-, demonstratie- en disseminatieproject om ecodesign te stimuleren voor een circulaire economie.


Welke projecten?

Er wordt specifiek gezocht naar projecten die gericht zijn op acties en experimenten waarin ecodesign en systeemdenken worden verkend en toegepast. Deze projecten moeten leiden naar ontwerpen waarin nieuwe, circulaire businessmodellen worden getest en geëvalueerd.

De focus ligt daarbij op de R-strategieën 'Redesign' en 'Rethink' om de mate van circulariteit in de economie te verhogen. Projecten die inzetten op innovaties in productontwerp én verdienmodellen komen in aanmerking.


Ecodesign moet ingebed zijn in een samenwerkingsverband tussen bedrijven en organisaties, een relevant partnerschap dat streeft naar de implementatie van een businessmodel dat eraan gekoppeld is en dit laatste kan niet losgekoppeld worden van het project.


Meer informatie is te vinden op de website van Vlaanderen Circulair: https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/gerichte-call-design-4-circularity-2024
Comentários


bottom of page