top of page

WaterAtlas toont waar water beschikbaar én nodig is


De WaterAtlas is een interactieve kaartentool van Vlaanderen die professionelen, maar bij uitbreiding iedereen, gratis kunnen raadplegen en die inzicht geeft in het potentieel van verschillende alternatieve waterbronnen.

Op wateratlas.be maken kaarten de match tussen een lokale alternatieve waterbron en een lokale watervraag. Deze duurzame waterbronnen kunnen zowel grootschalig hemelwateropvang zijn als behandeld afvalwater. De lokale watervraag kan zowel gaan over huishoudens, bedrijven als landbouw.

Een mooi voorbeeld is de industrie in de groenten- en fruitstreek. Die biedt een enorm potentieel om gezuiverd industrieel afvalwater of hemelwater een nieuwe bestemming te geven voor irrigatie in de nabije land- of tuinbouw. Iedereen kan in zijn eigen regio nagaan waar er grote vraag is en een groot aanbod, en of die op elkaar af te stemmen zijn.

Wie de WaterAtlas raadpleegt, krijgt meteen ook alle achtergrondgegevens. Je ziet niet alleen waar exact de alternatieve waterbronnen zich bevinden, maar ook wie er in de buurt water nodig heeft. Concrete cijfers schatten in hoeveel hemelwater elke industriële site potentieel kan opvangen of hoeveel irrigatiewater elk land- of tuinbouwperceel nodig heeft. De WaterAtlas maakt op die manier voor het eerst deze ruimtelijke data op een publiek platform beschikbaar. Zo wordt er duidelijk in beeld gebracht waar in droge periodes water beschikbaar kan zijn. Op die manier versnelt de WaterAtlas de transitie naar een klimaatrobuust Vlaanderen en steunt het vele lokale projecten.

Via deze link kan je uitgebreide informatie terugvinden.

Commentaires


bottom of page