top of page

Welke ecologiesubsidies kan jouw onderneming aanvragen?

Heeft jouw onderneming plannen om te investeren in een duurzame technologie of energie-efficiënte oplossing? VLAIO heeft verschillende subsidies die je financieel tegemoetkomen. Een overzicht van onze ecologiesteun.

Welke subsidie voor jouw onderneming geschikt is, hangt af van je investering. We raden aan om in je zoektocht naar subsidies te starten bij de ecologiepremie+.  De ecologiepremie+ is een subsidie voor ondernemingen die investeren in een technologie die in deze lijst staat. De technologieën sluiten aan bij de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte en water. Denk aan een warmtepomp (bodem of restwarmte), zonneboiler, geothermie, aansluiting op een warmtenet of waterstof.

GREEN investeringssteun

Wil je een andere technologie gebruiken of kom je niet in aanmerking voor de ecologiepremie+? Check dan of je in aanmerking komt voor de GREEN investeringssubsidie. Deze subsidie steunt investeringen in groene technologieën om te verwarmen of te koelen, elektrificatie, of energie efficiëntie. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan je productieproces of door restwarmte te recupereren.

Strategische ecologiesteun voor grote investeringen

Strategische ecologiesteun is een subsidie voor grote investeringen, minimum 3 miljoen, die door hun bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. De ecologiesteun geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's. 

Meer informatie kan je terugvinden via deze link.


Comments


bottom of page