top of page

Wil jouw kmo water besparen? Doe de gratis waterscan!

Als kmo met een min. waterverbruik van 500m3 kan je een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze scan visualiseert je waterverbruik en stelt concrete acties voor waterbesparing voor. VLAIO en kenniscentrum VLAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van de waterscans.


Waterschaarste in Vlaanderen

Vlaanderen is een regio met een lage waterbeschikbaarheid, een problematiek die tijdens de droogte van de voorbije zomers zichtbaar werd. De voornaamste onderliggende redenen voor de waterschaarste zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren en het beperkt hergebruiken van water. Ook de ruimtelijke inrichting draagt bij aan de lage waterbeschikbaarheid: verharding vermindert infiltratie van hemelwater, net als het droogleggen van wetlands en het rechttrekken van waterlopen. De opwarming van het klimaat zal deze waterstress verder negatief beïnvloeden: winters zullen doorgaans natter worden, maar de warme maanden zullen langere periodes van droogte kennen.

Waterbesparing bij bedrijven vaak geen prioriteit

De oproepen van de ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’ maakten duidelijk dat bedrijven via heel wat verschillende manieren water kunnen besparen. Soms hebben zij echter niet de tijd of de technische expertise om hun waterverbruik en waterfactuur te analyseren en mogelijke waterbesparende maatregelen te identificeren. Ook kennis van slimme watertechnologie ontbreekt vaak. Nochtans is het berekenen van het waterbesparingspotentieel niet alleen financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt gezien de grote waterstress in het Vlaams Gewest.

Waterscan brengt besparingspotentieel in kaart

De nieuwe, laagdrempelige waterscan is een eerstelijnsscan die hieraan tegemoet komt. Via het opstellen van een waterbalansschema brengt een waterscan de watervraag, het watergebruik en de vereiste minimale kwaliteit van het water in kaart. Deze inzichten kunnen ook onderbouwd worden door debietmetingen of mogelijkheden voor waterzuivering vermelden. Bovendien geeft de waterscan concrete suggesties voor waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een wateraanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd, kostenefficiënt stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan.


Wil je graag zo'n gratis waterscan aanvragen, kan je verdere informatie vinden via deze link. Via deze pagina vind je dan weer de gewenste contactgegevens terug. Dit najaar zal er vanuit het miK een event rond duurzaam water(her)gebruik worden georganiseerd. Wil je graag nog meer informatie over de problematiek rond watergebruik bij kmo's én over de mogelijke oplossingen die er vandaag reeds op de markt zijn? Houdt deze site dan in de gaten voor verdere updates!

Comentarios


bottom of page