sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

14-02-2023

Infosessie - Milieuwetgeving zonder geheimen

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG12 gaat in grote lijnen over het concretiseren van het concept 'circulaire economie'. Verzeker als bedrijf duurzame consumptie- en productiepateronen opdat grondstoffen niet uitgeput geraken en afval van uw productieproces zoveel als mogelijk hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Dit houden acties in omtrent duurzaam aankoopbeleid, productontwikkeling, het sluiten van materiaalstromen, inzetten op duurzame verpakkingen, etc. 

 

 

Circulaire economie en klimaat

 

De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag (minder energie verbruiken) en het vergroenen van de energie-opwekking (inzetten op hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie) zijn dan de oplossingen. Vandaag weten we dat de hoge energievraag voor een groot deel verscholen zit in de manier waarop we met materialen omspringen. Het kaderen van de klimaatproblematiek als een materialenproblematiek opent perspectieven voor het aanreiken van nieuwe oplossingsrichtingen.

Onderzoek door de OESO toont voor verschillende landen aan dat meer dan de helft van de broeikasgasemissies materiaalgerelateerd zijn. Volgens een eerste inschatting kan ruim 2/3 van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen in 2014 toegekend worden aan materiaalgerelateerde activiteiten. Er is een dus een zeer sterk verband tussen broeikasgasuitstoot en materiaalverbruik. Hoe meer materialen we consumeren, hoe meer het klimaat zal opwarmen. 

 

Om de bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid zichtbaar te maken, bracht de OVAM informatie uit eigen en externe studies samen in een achtergrondrapport. Dit zijn de 7 belangrijkste boodschappen over circulaire economie en klimaat:

  1. Onze omgang met materialen bepaalt een groot deel van de broeikasgasemissies
  2. Circulaire strategieën dragen bij aan het verminderen van broeikasgasemissies
  3. Een circulaire economie is een veerkrachtige en klimaatbestendige economie
  4. Circulaire gebiedsontwikkeling draagt bij tot klimaatbeleid
  5. Rekening houden met de voetafdruk van de Vlaamse consumptie
  6. Koolstof als grondstof in een circulaire economie
  7. Voor de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een nieuw fiscaal en wettelijk kader nodig

 

 

 

Bron: OVAM