top of page

SDG 13: Klimaatactie

SDG13 omvat allerhande acties waardoor energie bespaard kan worden en CO2-emissies verminderd. Bedrijven kunnen inzetten op deze doelstelling door CO2-emissies van bedrijfsactiviteiten te monitoren en te doen dalen, in te zetten op een duurzaam energiebeleid en Rationeel EnergieVerbruik. 

E-WEB-Goal-13.png
BosScène

Vlaams-Brabant Klimaatneutraal

In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas.​

Wat is klimaatneutraal?

Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. Enkele voorbeelden:

 • verwarmen van onze gebouwen

 • met de auto rijden

 • reizen met het vliegtuig

 • vlees eten

 • ...

De vrijgekomen gassen komen terecht in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde met tal van negatieve gevolgen. Om dit proces te stoppen, moeten we er dus voor zorgen dat we minder broeikasgassen produceren. Of nog beter: klimaatneutraal worden.

 

Een klimaatneutrale provincie bereiken we niet op één dag en ook niet in ons ééntje.

Eerste stap is een inventarisatie en een nulmeting:

 • Hoeveel broeikasgassen produceren we vandaag? (Nulmeting)

 • Wat doen we vandaag al om de uitstoot te verminderen?

 • Wie is er in onze provincie nog allemaal bezig met klimaatacties?

 • ...

Daarna werken we nieuwe acties en maatregelen uit in een klimaatplan. Dat doen we samen met gemeenten, scholen, bedrijven,het middenveld. Maar ook jij als ONDERNEMING zal ons kunnen helpen om ons doel te bereiken. 

Alle projecten die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie worden momenteel in kaart gebracht. Vandaag zijn dat vooral projecten rond hernieuwbare energie, maar op termijn breiden we dit uit met al uw initiatieven om de CO2-uitstoot te verkleinen. 

Weet je wat de carbon footprint is van jouw organisatie? En weet je hoe je deze waarde naar beneden kan halen?

 

De uitstoot van broeikasgassen berekenen, biedt tal van voordelen:

 • de emissies van alle activiteiten van de onderneming worden meegerekend

 • de bijdrage van elke activiteit aan de uitstoot van broeikasgassen wordt duidelijk

 • de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is gekend

 • het vormt de basis om een actieplan op te stellen zodat je de uitstoot kan verminderen

 • je kan proactief reageren op de steeds strenger wordende wetgeving en reglementering in verband met de uitstoot van broeikasgassen

miK organiseert regelmatig een Atelier Carbon Footprint waarbij je de tool aangereikt krijgt en jouw persoonlijke case aan een expert kan voorleggen.

Wat is jouw carbon footprint?

miK maakt jouw kmo duurzaam

Omdat we beseffen dat het voor een onderneming een hele opdracht kan zijn om concrete maatregelen te nemen om de klimaatimpact te beperken, kunnen de Vlaams-Brabantse ondernemingen terecht bij miK.

Wij helpen jullie op weg aan de hand van advies, workshops, ... Hebt u vragen, zit u met ideetjes, wil u uw project laten opnemen in de klimaatkaart of denkt u dat werken aan Klimaatneutraliteit helemaal niks is voor uw onderneming?

Neem zeker contact met ons op!

bottom of page