top of page

SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.


Een bedrijf kan inspelen op de lokale biodiversiteit door groen aan te planten in de directe omgeving, maar ook bijen- en insectenhotels plaatsen. Het gebruik van duurzame vis en bioproducten kan ook als actie dienen om SDG15 te behalen. 

E-WEB-Goal-15.png

Biodiversiteit op het bedrijventerrein

Onder andere Athlon Car Lease te Machelen koos bewust om in te zetten op een groene bedrijfsomgeving. De groenaanleg vertrekt van de bestaande groene infrastructuur om de aanwezigheid van de lokale insectensoorten nog meer te bevorderen. Er was zeer snel sprake van resultaat.

 

Zo zijn er al veel meer vlinders, bijen, libellen en vogels aanwezig op het terrein van Athlon. Het ultieme doel van dergelijke projecten is om het steriele Vlaanderen om te vormen tot een biodivers gewest. Dit kan reeds met kleine ingrepen gebeuren. Inzetten op biodiversiteit creëert ook kansen voor bedrijven. Zo verbetert het contact van een bedrijf met zijn omgeving via bv. samenwerkingen met scholen en andere bedrijven.

Moderne kantoorgebouwen

Ontdek concrete acties & voorbeelden

Ecopedia biedt meer informatie over de voordelen van biodiversiteit op bedrijventerrein en hoe je deze kan gebruiken om draagvlak te vinden voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

 

*Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar Inverde (Natuurinvest), Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samen met partners bouwen aan de kennis over natuur-, groen- en bosbeheer.

Meer inspiratie en praktijkvoorbeelden

Inspiratie voor een groene werkomgeving

  • Inspiratiegids 'Kleur je bedrijf groen'

  • Inspiratie 'Groene en gezonde bedrijventerreinen'

Praktijkvoorbeelden in Vlaanderen

  • Feed Food Health Campus in Tienen kleurt groen

  • NNOF & Athlon

bottom of page