sluit venster X

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Agenda

14-02-2023

Infosessie - Milieuwetgeving zonder geheimen

» Klik om verder te gaan

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Subsidies voor energie-investeringen

Bent u van plan om uw dak te isoleren, uw verwarmingsketel te vervangen, energiezuinige verlichting aan te kopen, zonnepanelen te leggen… dan is de kans groot dat de overheid uw energizuinige investering subsidieert.

 

Voor tal van energie-investeringen kan u een subsidie of een premie krijgen.  Zowat alle bestuurlijke niveua’s in Vlaanderen, hebben een bepaalde  subsidieregeling: Federaal, Vlaams, provinciaal of gemeentelijk. Aanvullend zijn er ook nog de premies van de distributienetbeheerders.

 

Een volledig overzicht van de subsidies waarop u een beroep kan doen vindt u op www.energiesparen.be/subsidies.

 

Federale overheid

De twee voornaamste ondersteuningsmaatregelen zijn de verhoogde investeringsaftrek en, voor convenantbedrijven, de vermindering van accijnzen en heffingen. Convenantbedrijven kunnen informatie bekomen bij de energiespecialisten van hun sectororganisatie.

De verhoogde investeringsaftrek houdt in dat bedrijven hun belastbare winst kunnen verminderen met de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. In principe wordt de aftrek verricht op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht. Natuurlijke personen die minder dan 20 mensen tewerkstellen kunnen in sommige gevallen de verhoogde investeringsaftrek spreiden over meerdere jaren.
De verhoogde investeringsaftrek bedroeg in 2016 (aanslagjaar 2017) 13.5 %. Dat percentage wordt elk jaar herzien en hangt af van de index van de consumptieprijzen. Er zijn ook enkele uitzonderingen waarvoor de aftrek niet geldt (o.a. auto’s, investeringen korter dan 3 jaar afgeschreven).

 

 

 

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een ganse reeks aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.

 

Ecologiepremie


Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger willen maken. Een gedeelte van de extra investeringskosten wordt door de Vlaamse overheid gedragen.

De steun varieert naargelang het milieu- en/of energievoordeel van de technologie. Hoe groter het voordeel, hoe hoger de premie. De technologieën die voor steun in aanmerking komen zijn daarom onderverdeeld in vier ecoklassen (A t.e.m. D).

Concreet zijn er belangrijke subsidies beschikbaar voor investeringen in warmterecuperatie, warmtepompen, sturing van verlichting, biomassaketels… Voor grote (nieuwbouw)projecten vanaf 3 miljoen euro kan strategische ecologiesteun worden aangevraagd. Per steunmaatregel kan er maximum 1 miljoen euro subsidie per 3 jaar verkregen worden.”

 

 

Korting onroerende voorheffing

 

Voor ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen (bvb. kantoorgebouwen) met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan je gedurende 5 jaar 100% vermindering op de OV krijgen indien het E-peil ten hoogste E60 bedraagt. Is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing. Voor eerdere bouwaanvragen gelden andere percentageverminderingen.

 

Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

 

Onder ingrijpende energetische renovatie begrijpen we een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, …) volledig vervangen worden, en waarbij minstens 75% van de buitenmuren geïsoleerd wordt.

 

Voor nieuwbouw gelden andere E-waarden om korting te bekomen. Raadpleeg je architect of een energiedeskundige (zie onze website) voor details.

 

 

 

Groene stroomcertificaten

 

Eigenaars van een groene stroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groene stroomcertificaten (GSC) ontvangen. Die komen bovenop eventuele inkomsten van stroom en/of warmte. De GSC’s kunnen verkocht worden aan electriciteitsleveranciers, handelaars in GSC’s of je distributienetbeheerder, Eandis of Infrax. Deze laatste is verplicht de GSC’s tegen een vaste (bodem)prijs aan te kopen.

 

De GSC’s voor biogas, biomassa en wind moet je bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) aanvragen. De GSC’s voor zon vraag je aan bij de distributienetbeheerder. Kleine fotovoltaïsche installaties ( kleiner dan 10kWp) hebben geen recht meer op GSC’s.

 

Het is van cruciaal belang dat de voorlopige of definitieve aanvraag correct ingevuld wordt. Doe hiervoor zeker een beroep op een gespecialiseerd adviseur. 

 

Overzicht van de ondersteunde technologieën: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud&AID=1159412 

 

Warmtekrachtkoppelingscertificaten (WKK)

 

Een WKK-installatie produceert tegelijkertijd warmte (eventueel zelfs stoom) en elektriciteit. Als dat gebeurt door minder primaire energie te verbruiken dan twee aparte installaties (een referentiecentrale voor stroom en een referentiewarmteketel), dan spreekt men van een kwalitatieve WKK-installatie. Eigenaars van zulke warmte-krachtinstallaties kunnen warmte-krachtcertificaten verkrijgen.

 

Deze certificaten hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan energieleveranciers, certificatentraders of je distributienetbeheerder.

 

Bij nieuwe installaties en bestaande installaties met ingrijpende wijzigingen wordt tegenwoordig een banding factor (= correctiefactor) toegepast. Die houdt rekening met allerlei factoren (electriciteitsprijzen, kapitaalkost,…) en zorgt voor de juiste subsidiëring en voorkomt onder-of oversubsidiëring. De bandingfactor wordt voor elk project vastgelegd op het moment van de investeringsbeslissing en ligt dan vast voor de ganse duur van de subsidieperiode. Daarmee wordt zekerheid over de toekomstige inkomstenstromen nagestreefd.

Warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA. De toekenning van deze certificaten gebeurt door de VREG.

 

Esco’s voor kmo’s


Het VLAIO (Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen) heeft onlangs de projectoproep ‘Esco’s voor kmo’s’ gelanceerd. Energy Service Companies of Esco’s bieden energiediensten (o. a.verlichting, verwarming, klimatisatie) aan. De investering wordt volledig door de Esco gedragen. De investering wordt terugverdiend via de energiebesparingen. De klant schuift daarom een gedeelte van de (bvb. maandelijkse) energiebesparing door naar de esco als vergoeding voor de investering. Na verloop van tijd wordt de klant volledig eigenaar van de investering. Het Agentschap is op zoek naar groepen kmo’s die zich (via een bedrijven- of werkgeversvereniging,…) kandidaat stellen om in zee te gaan met een Esco om bijvoorbeeld in elk bedrijf nieuwe energiezuinige verlichting te hangen.

 

Bron: Samen Klimaatactief

www.samenklimaatactief.be