Stem op deze kandidaat

3Wplus

Kandidaat West-Side

3Wplus uit Asse is werkzaam rond Brussel in de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde. De 3 W’s in hun naam staan voor wonen, werken en welzijn. Dat vullen de 30 werknemers in door mensen te begeleiden naar energiezuinige woningen, kwaliteitsvolle kinderopvang en werk voor mensen die wat verder af staan van de arbeidsmarkt. 3Wplus is groot genoeg om schaalvoordelen te kunnen genieten, maar blijft kleinschalig om dichtbij haar klanten en werknemers te blijven. Groei zorgt daarbij voor continuïteit en stabiliteit.

Zo doen zij aan duurzaam ondernemen

3Wplus combineert het sociale met het ecologische. Dat blijkt uit de aanpak van hun drie pijlers. In de kinderopvang kiest 3Wplus voor duurzaam speelgoed met lange levensduur en met zo weinig mogelijk plastic. Met de kinderen wordt spelenderwijs over warmte en water gepraat. Een overkoepelende werkgroep rond klimaat en energie staat in de steigers. Voor het maatwerkbedrijf koos 3Wplus voor zonnepanelen om aan de energiebehoefte te voldoen. Bij het renoveren van huizen kiezen ze zo veel mogelijk voor de circulaire optie: materialen hergebruiken of bewaren. Voor de derde peiler, wonen en energie, levert deze organisatie honderden adviezen over energiezuinigheid. Ook audits, energiescans en renovatiebegeleidingen zitten in het pakket.

Facts and figures

Meer info

www.3wplus.be

Stem op deze kandidaat

Terug naar overzicht