top of page

LIFE call 2024: nieuwe EU-subsidies


Er zijn nieuwe oproepen voor EU-subsidies voor bedrijven. Het LIFE-programma is het EU-programma voor milieu- en klimaatactie. Het levert éénn van de belangrijkste bijdragen aan de Europese Green Deal. Kijk na of er ook voor jouw onderneming een interessante oproep tussen zit. VLEVA maakte een overzicht:


Clean Energy Transition

Deadline

19 september 2024


De specifieke doelstellingen van het subprogramma "Overgang naar schone energie" zijn de volgende:


 • het ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen voor het bereiken van de doelstellingen van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake de overgang naar duurzame hernieuwbare energie en een grotere energie-efficiëntie, en het bijdragen aan de kennisbasis en de toepassing van beste praktijken

 • het ondersteunen van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake de overgang naar duurzame hernieuwbare energie of een grotere energie-efficiëntie

 • katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake de overgang naar hernieuwbare energie of meer energie-efficiëntie door het repliceren van resultaten

 • het integreren van gerelateerde doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de publieke en private sector

 • het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering


Climate Change Mitigation and Adaptation Standard Action Projects (SAP)

Deadline

17 september 2024


De specifieke doelstellingen van het subprogramma "Climate Change Mitigation and Adaptation " zijn


 • het ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen om de doelstellingen van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake klimaatactie te bereiken en bij te dragen tot de kennisbasis en de toepassing van beste praktijken.

 • de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake klimaatactie ondersteunen, onder meer door de governance op alle niveaus te verbeteren, met name door de capaciteiten van publieke en private actoren en de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te vergroten.

 • katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de uitvoering van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake klimaatactie door het repliceren van resultaten, het integreren van gerelateerde doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de publieke en private sector, het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering.


Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)

Deadline

19 september 2024


De specifieke doelstellingen van het subprogramma "Circulaire economie en levenskwaliteit van het" zijn


 • het ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen om de doelstellingen van de EU-wetgeving en het EU-milieubeleid te bereiken, en het bijdragen aan de kennisbasis en, waar relevant, aan de toepassing van beste praktijken

 • het ondersteunen van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en het EU-milieubeleid, onder meer door de governance op alle niveaus te verbeteren,

 • katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de uitvoering van de EU-milieuwetgeving en het EU-milieubeleid, door het repliceren van resultaten, het integreren van verwante doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de openbare en de particuliere sector, het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering.


Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP)

Deadline

19 september 2024


De specifieke doelstellingen van het subprogramma "Natuur en biodiversiteit" zijn:


 • het ontwikkelen, demonstreren, bevorderen en stimuleren van de opschaling van innovatieve technieken, methoden en benaderingen (met inbegrip van op de natuur gebaseerde oplossingen en de ecosysteembenadering) voor het bereiken van de doelstellingen van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake natuur en biodiversiteit, en het bijdragen aan de kennisbasis en de toepassing van beste praktijken, onder meer door de ondersteuning van Natura 2000

 • het ondersteunen van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake natuur en biodiversiteit, onder meer door de verbetering van de governance op alle niveaus,

 • katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle oplossingen/benaderingen voor de uitvoering van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake natuur en biodiversiteit, door het repliceren van resultaten, het integreren van gerelateerde doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de publieke en private sector, het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering.

Comments


bottom of page