top of page

SDG 11: Duurzame steden & gemeenschappen

SDG11 heeft als doel om de steden en gemeenschappen te verduurzamen. Bedrijven kunnen hieraan meewerken door de koppeling te maken met Gemeentelijke Klimaatactieplannen, in te zetten op duurzame mobiliteit (zodat de files in deze steden verminderen), zich maatschappelijk te engageren, in te zetten op lokale economie, etc. 

E-WEB-Goal-11.png

Gemeentelijke klimaat-actieplannen

Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling.  Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.

 

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt. Deze engagementen worden concreet geformuleerd in gemeentelijke klimaatactieplannen.

Duurzaamheidsmeter bedrijven-terreinen

De duurzaamheidsmeter (DZM) is een tool, ontwikkeld in opdracht van VLAIO, om de duurzaamheid van industriële en economische sites en bedrijventerreinen in Vlaanderen te meten. De DZM is ook geschikt om op een uniforme manier projecten en bedrijventerreinen te vergelijken.

bottom of page