top of page

BBBC-projectoproep 2023 voor circulaire economie

Na het succes van de eerste BBBC-projectgroep lanceert de federale overheid in april 2023 een tweede projectoproep voor BBBC: Belgium Builds Back Cirucliar. Met deze tweede editie willen minister Zakia Khattabi en minister Pierre-Yves Dermagne innovatie onder Belgische actoren stimuleren, kansen creëren voor circulaire investeringen en de transitie naar een circulaire economie in België ondersteunen.

De BBBC-projectoproepen willen de transitie naar een circulaire economie in België versnellen. Ze kaderen in het nationaal plan voor herstel en veerkracht en worden gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU. Het NPHV wil de Europese economie nieuw leven inblazen en de samenleving ondersteunen na de COVID-19-pandemie. Het nationaal plan houdt daarbij rekening met de doelstellingen van de Green Deal. De tweede BBBC-projectoproep legt de focus op twee dimensies van de circulaire economie: ecodesign en vervanging van chemische stoffen.


Ecodesign


Ecologisch ontwerpen is erop gericht de milieu- en gezondheidseffecten van producten en materialen gedurende hun volledige levenscyclus te verminderen. Het is de bedoeling het ontwerp van een product te herdenken en zo de productie en het hergebruik veiliger te maken, de levensduur te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recyclage te vergemakkelijken. Deze pijler omvat vier prioritaire thema's:


- Machines & elektronica voor professioneel gebruik,

- Kleding,

- Verpakkingsarme distributie en gebruik in de voedselketen,

- Interieurinrichting & buitenmeubilair.

FINANCIËLE STEUN

De voor deze tweede projectoproep toegekende financiering betreft:

  • een minimumbedrag van 100.000 euro en een maximumbedrag van 1.000.000 euro voor ecodesignprojecten,

  • een minimumbedrag van 250.000 euro en een maximumbedrag van 2.000.000 euro voor projecten voor substitutie van chemische stoffen.

VOOR WIE?

Deze oproep is gericht aan- Belgische of in België actieve - organisaties of consortia en bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's, start-ups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen.


Interesse? We verwijzen jullie graag door naar de hiervoor bestemde website voor verdere informatie en de mogelijkheid om je voor dit project aan te melden.


Comentarios


bottom of page