top of page

Waterbesparing en droogtebestrijding steunmogelijkheden

Ondernemingen die water willen besparen of innovatieve projecten rond waterbesparing of droogtebestrijding willen uitwerken, kunnen bij zowel de Vlaamse, Europese als lokale overheden terecht voor steunmaatregelen om deze projecten te helpen verwezenlijken.

Vanaf begin 2023 kunnen alle kmo’s die wettelijk niet verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren en jaarlijks minstens 500 m3 water verbruiken gratis aanspraak maken op een waterscan gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal langskomen in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. Een extra duwtje in de rug op weg naar zorgvuldig omgaan met water!


Gratis expertenadvies LED H2O

Via het Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentrum Water (LED H2O) geeft VLAKWA, het Vlaams Kenniscentrum Water, aan kmo’s gratis eerstelijnsadvies en begeleiding bij alles wat te maken heeft met de keuze van waterbronnen, technologieën en/of verbetering van productie, zuiveren van water of watermanagement.

Meer informatie op de website van VLAKWA Gratis expertenadvies.


Wateraudit via de kmo-portefeuille

Wil je als onderneming een wateraudit laten uitvoeren dan kan je een beroep doen op de Kmo-portefeuille van VLAIO.

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor o.m. bepaalde externe adviezen bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Bij VLAKWA kan je een lijst raadplegen van dienstverleners met expertise in wateraudits. In deze lijst wordt vermeld of deze dienstverlener werd geregistreerd voor de kmo-portefeuille: lijst dienstverleners wateraudit.

Meer informatie over de kmo-portefeuille kan je hier raadplegen.


Waterscan

Vanaf begin volgend jaar zullen kmo's een gratis waterscan kunnen laten uitvoeren die hun waterverbruik visualiseert en suggesties biedt voor waterbesparende maatregelen.

De oproepen van de ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’ maakten duidelijk dat bedrijven via heel wat verschillende manieren water kunnen besparen. Soms hebben ondernemingen echter niet de tijd of de technische kennis om hun watergebruik in kaart te brengen en mogelijke waterbesparende maatregelen te identificeren. De waterscan is een eerstelijnsscan die hieraan tegemoet komt. Via het opstellen van een waterbalans brengt een waterscan het watergebruik van een onderneming visueel in kaart. Indien dit aangewezen is, kan dit ook onderbouwd worden via debietmetingen. Bovendien brengt de waterscan concrete suggesties aan om water te besparen via waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een wateraanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan.

Vanaf begin 2023 kunnen alle kmo’s die wettelijk niet verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren en jaarlijks minstens 500 m3 water verbruiken gratis aanspraak maken op zo’n waterscan. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal langskomen in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. Een extra duwtje in de rug op weg naar zorgvuldig omgaan met water!


Alle info over advies en innovatiesteun rond waterbesparing en droogtebestrijding via volgende link.

Comments


bottom of page