top of page

Premies voor selectief sorteren van afvalstromen

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen.


Voor bedrijfsmatig verpakkingsafval (karton, plasticfolie, pallets, …) verloopt dit via Valipac. Voor afvalolie verloopt dit via VALORLUB. Valumat vergoedt eindverkopers die vrijwillig oude matrassen inzamelen. Ook voor de professionele markt voorziet Valumat een vergoeding voor matrassen die zijn opgehaald door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar. Daarnaast steunt Valumat projecten die zijn doelstellingen helpen te bereiken inzake preventie, ecodesign en het hoogwaardig sluiten van de kringloop. Bedrijven en organisaties die willen starten met het sorteren van PMD kunnen bij Fost Plus een eenmalige welkomstpremie van € 75 aanvragen.


Meer informatie over welke premies voorhanden zijn en welke organisaties daarbij kunnen helpen, vind je via deze link.
Comments


bottom of page